Projektdotacja
dla Kinads

Dotacja dla firmy Kinads spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie na finansowanie bieżącej działalności i zapewnienia jej bieżącej działalności” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 i ma na celu utrzymanie zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020r. do 31 stycznia 2021r. Wartość projektu: 70 605,99 zł. Wkład Unii Europejskiej: 70 605,99 złotych.

Projektdotacja
dla Kinads

Dotacja dla firmy Kinads spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie na finansowanie bieżącej działalności i zapewnienia jej bieżącej działalności” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 i ma na celu utrzymanie zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020r. do 31 stycznia 2021r. Wartość projektu: 70 605,99 zł. Wkład Unii Europejskiej: 70 605,99 złotych.

Do zobaczenia
na wielkim
ekranie!

NAPISZ DO NAS