Projektdotacja
dla Kinads

Dotacja dla firmy Kinads spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie na finansowanie bieżącej działalności i zapewnienia jej bieżącej działalności” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 i ma na celu utrzymanie zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020r. do 31 stycznia 2021r. Wartość projektu: 70 605,99 zł. Wkład Unii Europejskiej: 70 605,99 złotych.

Najbliższe top premiery

Bracia ze stali
Madame Web
Pianoforte
Bob Marley: One Love

Do zobaczenia
na wielkim
ekranie!

NAPISZ DO NAS
logo kinads sam napis
Kinads Media spółka z o.o.
al. Wilanowska 67D/8
02-765 Warszawa
NIP 5213718497 | REGON 3635019270 | KRS 0000947586