regulamin

Regulamin wykorzystania vouchera w postaci elektronicznejdo kina w sieci KinAds z dnia 01.11.2018
(dalej „Regulamin”)

regulamin

1. Voucher (e-kod) stanowiący zaproszenie do kina (dalej „Zaproszenie”) jest unikatowym ciągiem cyfr i liter, generowanym przez KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 67D/8, 02-765 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595235, NIP 5213718497, REGON 363501927 (dalej „Kinads”).

2. Zaproszenie upoważnia jego posiadacza, na zasadach wynikających z Regulaminu oraz Zaproszenia, do nieodpłatnego uczestnictwa w jednym seansie w jednym z kin sieci KinAds. Lista kin realizująca Zaproszenia znajduje się na stronie: https://kinads.pl/ekody/

3. Zaproszenie jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet w ten sposób, iż posiadacz Zaproszenia podaje jego numer (unikatowy ciąg cyfr i liter) w kasie kina, w zamian za co otrzymuje bilet (jeden numer=jeden bilet). Kod nie zostanie przyjęty, jeśli numer jest nieczytelny lub został wcześniej zrealizowany.

4. Data ważności znajduje się na Zaproszeniu. Zaproszenie musi zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z jego anulacją.

5. Zaproszenie obowiązuje na dowolny film w technologii 2D, z zastrzeżeniem punktu 6 i 7.

6. W rzadkich sytuacjach, za które Kinads nie ponosi odpowiedzialności, Zaproszenie może nie być ważne na wybrany film lub też na wybraną projekcję, z uwagi na decyzje danego kina, dystrybutora, awarie, przerwy wakacyjne, albo inne nadzwyczajne okoliczności. Stąd też Kinads zaleca, by przed realizacją Zaproszenia upewnić się w wybranym kinie, czy Zaproszenie obowiązuje na dany seans.

7. Zaproszenia nie obowiązują na seanse przedpremierowe, pokazy zamknięte i specjalne, maratony filmowe, itp.

8. Zaproszenie można wykorzystać od poniedziałku do niedzieli.

9. Zaproszenia nie podlegają wymianie, ani zwrotowi.

10. Zaproszenia nie upoważniają do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie, ani nie gwarantują miejsca na seansie. Stąd też Kinads zachęca do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie kinads.pl i obowiązuje do dnia opublikowania przez Kinads nowego lub zmienionego regulaminu.

12. Wszelkie reklamacje prosimy składać na adres: biuro@kinads.pl

Do zobaczenia
na wielkim
ekranie!

NAPISZ DO NAS